W jaki sposób właściwie dobrać reklamę do określonych potrzeb?

Reklamę prawie każdy z nas zna. W zdecydowanej większości przypadków kojarzy nam się ona z reklamą telewizyjną, która przeszkadza nam oglądać film czy program w TV. Natomiast reklama to bardziej trudne zjawisko, które posiada wiele definicji. Jedna z nich mówi, że reklama to wszelka płatna forma przedstawiania i popierania towarów, usług , a dodatkowo idei przez określonego nadawcę, nie w metodę usługowy. Funkcjonuje wiele rodzajów reklam, które można wyróżnić z perspektywy celów strategicznych przedsiębiorstwa. Posiadamy zatem: reklamę informacyjną, zwracającą uwagę na korzyści, jakie osiągną nabywcy kupując reklamowany produkt lub usługę, reklamę przypominającą o istnieniu produktu i jego wzmocnionych korzyściach, czy również reklamę wspierająca, stosowaną dla przedstawienia punktu widzenia w sprawach kontrowersyjnych dla środowiska nabywców i zweryfikowania niewłaściwego odbioru działań przedsiębiorstwa. Jest też reklama osłonowa, wykorzystująca sprawdzoną markę pewnych towarów do wprowadzenia na rynek nowych wyrobów tej samej marki. Innym rodzaj to reklama ukierunkowana, kierująca klientów do miejsc dystrybucji, w których znajduje się oferowany produkt lub usługa. Znacznie bardzo rzadko mamy do czynienia z reklamą najwyższej jakości – skierowaną do ludzi wolnych zawodów – adwokatów, lekarzy i doradców finansowych. Posiadamy też różnorodne formy prezentowania reklamy np. reklama w radiu, telewizji, internecie, gazecie, flagi poznań. Każda z nich będzie spełniać oczekiwania względem określonej grupy odbiorców i przy dobrze wykonanej strategii reklamowej odniesie sukces.