Łatwa księgowość

Prawie każde biuro rachunkowe funkcjonuje przeciwnie, a co za tym idzie, każde biuro rachunkowe potrzebuję innego oprogramowania. Jeden program PIT 2017 będzie stosowny dla małych biur, jednakże inny będzie dedykowany przede wszystkim dla faktycznie dużych biur. Deklaracja pit 37 nie różni się niczym w współzależności od tego, czy zostanie wypełniona w dużym, czy w małym biurze rachunkowym.

Różnica polega przede wszystkim na tym, jak będzie wyglądała praca księgowej z zastosowaniem danego skryptu. Kiedyś księgowe wyliczamy wszystko ręcznie za pomocą liczydeł a w przyszłości kalkulatorów. Dzisiaj mają do dyspozycji zaawansowany program PIT 2017, który wyliczy dokładnie podatek za nie. Wystarczy jedynie wprowadzić do takiego kodu odpowiednie dane, a wszystko zostanie skalkulowane według obowiązujących stawek podatkowych. To z kolei zapewni, że wszystkie wyliczenia będą poprawne i wyeliminuje błąd ludzki, który mógłby być spowodowany w razie potrzeby błędem. W biurach rachunkowych oczywiście są ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wypadek, gdyby księgowa pomyliła się. Jednakże zastosowanie specjalistycznego i przyszłościowego skryptu pozwoli na zminimalizowanie skutków pomyłki, a również na wykluczenie częstotliwości pojawiania się takich pomyłek. To z kolei powoduje, że w danym biurze rachunkowym wszystko będzie rachowane na tyle dobrze, że opinia o miejscu będzie się szybko rozchodziła. Wtedy też dane biuro rachunkowe ma szansę uzyskać wielu nowych klientów. Będą oni bardzo zadowoleni ze świadczonych usług.

Więcej informacji na stronie: deklaracja pit 37.

Dodaj komentarz